Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL YAZILAR


 • İşverenler! Geriye Dönük Teşvikleri Kaçırmayın / Mustafa İşcan


  (21.04.2018)
  Değerli okurlar, bugün işverenlerin çalıştırdıkları işçileri ile alakalı bugüne kadar eksik veya hiç yararlanmadığı teşviklerden bahsedip, geriye dönük nasıl yararlanacağı hakkında bilgiler......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Aile Anayasası ve Kurumsallaşma Süreci / Onur Çelik


  (21.04.2018)
  Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki işletmelerin %95’ini aile şirketleri oluşturuyor. Bu istatistik bize Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı ve sürdürülebilir......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Asıl Mesele Dövizle Borçlanma Mı, Yurtdışı Borçlanma Mı? / Gence Kayacık


  (21.04.2018)
  BDDK’nın yayınladığı Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri’ne göre; Aralık 2010 döneminde, toplam kredi tutarı 526 milyar TL olup, söz konusu tutarın 142 milyar TL’si (yaklaşık 92 milyar......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Sektöre Nasıl Etki Edecek? / Damla Harman


  (21.04.2018)
  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB/UMSK) UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardını 18 Mayıs 2017 tarihinde yayınladı ve standart, 1 Ocak 2021 ve sonrasındaki raporlama dönemleri için......
  ayrıntılar için tıklayınız »